واژگونی خودروی میکسر در جاده کنار گذر

واژگونی خودروی میکسر در جاده کنار گذر


واژگونی خودروی میکسر در جاده کنار گذر

 مقارن ساعت 11:37  روز بیست و نهم اردیبهشت ماه امدادگران  آتش نشانی از ایستگاههای شماره 2و8و9  به یاری راننده خودروی واژگون شده ، شتافتند .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد ،  امداد گران در بدو ورود با مشاهده خودروی میکسر واژگون شده در جاده کنار گذر بعد از پل تقوی و محبوس شدن راننده ، ضمن ایمن سازی محل با استفاده از تجهیزات امداد و نجات جاده اي نسبت به بیرون آوردن راننده  به نام  ايرج – ز  اقدام و با توجه به جراحات وارده از ناحیه پا وی را تحویل پرسنل اورژانس نمودند .

آتش نشانان پس از انتقال خودرو  به حاشیه امن  جاده  ، محل را جهت  كنترل ترافیک  تحویل  پرسنل راهنمایی  رانندگی دادند .