واژگونی خودروی سواري و مصدوميت راننده آن

واژگونی خودروی سواري و مصدوميت راننده آن


واژگونی خودروی سواري و مصدوميت راننده آن

انحراف و برخورد شديد خودرو ريو به درخت و چراغ روشنائي وسط بلوار بسيج باعث واژگوني و مصدوميت راننده آن شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد در مورد اين حادثه گفت :  از طريق شهروندان مقارن ساعت 22:24 روز هفتم مرداد ماه در بلوار بسيج با سامانه 125 سازمان تماس و مورد حادثه اطلاع رساني مي شود كه ستاد فرماندهي بيدرنگ آتش نشانان ایستگاه شماره يك را اعزام مي كند.

ميرشمسي افزود : امداد گران به محض رسيدن به محل ضمن اجراي عمليات ايمن سازي با قرار دادن علائم هشدار دهنده و قطع سيستم برق خودرو  با استفاده از تجهیزات امداد و نجات ، عمليات  امداد رساني را آغاز و راننده مجروح شده را به نام آقاي ميلاد- م  تحویل پرسنل اورژانس نمودند .

وي اضافه كرد : آتش نشانان پس از به حالت اوليه در آوردن خودرو و انتقال به كنار امن بلوار ، محل را جهت كنترل ترافيك تحويل عوامل ذيصلاح دادند .