واژگونی اتوبوس مسافربري در جاده کنار گذر 18 مصـدوم بـر جـاي گذاشت

واژگونی اتوبوس مسافربري در جاده کنار گذر 18 مصـدوم بـر جـاي گذاشت


واژگونی اتوبوس مسافربري در جاده کنار گذر 18 مصـدوم بـر جـاي گذاشت

 اتوبوس مسافربري بنز 302حامل 35 نفر دانش آموزان مقطع راهنمـایی در جاده کنار گذر قبل از پایانه باربري در وسط جاده واژگون گردید . رخداد این حادثه در روز سیزدهم اسفند ماه ساعت 14:16 به ستادفرماندهی  این سازمان اطلاع رسانی و بلافاصله نیروهای عملیاتی سازمان از ایستگاه شماره 4 به همراه معاونت عملیات به محـل اعـزام شدند . در بدو ورود امداد گران به محل ، با توجه به واژگونی اتوبوس در وسط جاده ، مسدود شدن جاده و ایجاد ترافیک شدید ، ضمن ایمـن سـازي محل و قطع قفل باتري باهمکاری پرسنل فوریت های پزشکی نسبت به انتقال مصدومین حادثه از  داخـل اتوبوس نمودند.  محمد میدانی معاونت عملیات که در لحظات اولیه در محل حضور داشت گفت این اتوبوس حامل دانش آموزان یکی از مدارس دخترانه  راهنمایی شهرستان یـزد بوده که در حال بازگشت از  اردکان به سمت یزد دچار حادثه گردید.

آدرس کوتاه :