واژگوني يك دستگاه تريلي و مصدوميت شديد راننده آن

واژگوني يك دستگاه تريلي و مصدوميت شديد راننده آن


واژگوني يك دستگاه تريلي و مصدوميت شديد راننده آن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، به دنبال تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی يزد مبنی بر واژگوني يك دستگاه تريلي، ستاد فرماندهی سازمان ساعت 11:42 روز يكشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه امدادگران ایستگاه شماره 3 ، 4 و 8 را به آدرس بعد جاده كنارگذر جنب ريل قطار اعزام مي كند .

رحيمي معاون عمليات سازمان كه در محل حضور داشت گفت : یک دستگاه تريلي از جاده منحرف و واژگون شده و پاي راننده محبوس و به شدت مصدوم مي شود كه خيلي سريع توسط امدادگران با استفاده از تجهيزات امداد جاده اي راننده مجروح را به بيرون از خودرو منتقل و تحويل عوامل اورژانس حاضر در محل جهت اعزام به مراكز درماني نمودند .

در این حادثه آتش نشانان بلافاصله اقدام به ایمن سازی محل حادثه و قطع سیستم برق این خودروی سنگین کردند و در یک عملیات حساس خودرو را به حالت اولیه درآوردند . علت بروز این حادثه توسط کارشناسان سازمان در حال بررسی است .