واژگوني خودرو پيكان در پل زير گذر پارك كوهستان

واژگوني خودرو پيكان در پل زير گذر پارك كوهستان

يكدستگاه خودروي وانت پيكان در محور تفت – يزد  از مسیر منحرف و واژگون گرديد . رخداد اين حادثه  در ساعت 16:16 روز بيست و چهارم ارديبهشت از  طريق تلفن همراه مسافران عبوري به سامانه 125 اطلاع كه متعاقب آن  مركز فرماندهي سازمان سريعا 2 دستگاه خودروي امدادي از ايستگاه شماره 4 و 8 به محل مورد نظر اعزام نمودند ، ابتداء نيروهاي امدادي ضمن ايمن سازي محل  ، با  مشاهده اينكه راننده 23 ساله  در داخل خودرو محبوس شده با استفاده از ست هيدروليكي اقدام به بيرون آوردن وي از داخل خودرو نموده و با توجه به جراحت وارده و شكستگي از ناحيه پا ، مصدوم را جهت مداوا تحويل پرسنل اورژانس حاضر در محل نمودند.