واژگوني تريلر حامل خاك آهن در جاده فولاد آليا‍‍ژي

واژگوني تريلر حامل خاك آهن در جاده فولاد آليا‍‍ژي

 

تريلر حامل خاك آهن  در ساعت 19:35 روز سيزدهم آبان در ابتداي جاده فولاد آلياژي واژگون شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني يزد رخداداين حادثه به اطلاع سامانه 125 رسيد و با به صدا درآمدن زنگ ايستگاه شماره 4  ، آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند .

پرسنل اين سازمان بيدرنگ به ايمن سازي محل پرداخته و براي جلوگيري از هر گونه حادثه احتمالي ضمن قطع قفل باتري از نشت گازوئيل جلوگيري نمودند و با رسيدن جرثقيل خودرو تريلر  را به حالت اوليه برگرداننده و رفت وآمد خوروها را در جاده  به حالت عادي برگشت .

در اين حادثه 2 نفر از سرنشينان كاميون دچار آسيب ديدگي شدند كه عوامل اورژانس آنها را به مراكز درماني منتقل نمودند.