واژگوني تريلر حامل خاك آهن در جاده فولاد آليا‍‍ژي

واژگوني تريلر حامل خاك آهن در جاده فولاد آليا‍‍ژي


واژگوني تريلر حامل خاك آهن در جاده فولاد آليا‍‍ژي

 

تريلر حامل خاك آهن  در ساعت 19:35 روز سيزدهم آبان در ابتداي جاده فولاد آلياژي واژگون شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني يزد رخداداين حادثه به اطلاع سامانه 125 رسيد و با به صدا درآمدن زنگ ايستگاه شماره 4  ، آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند .

پرسنل اين سازمان بيدرنگ به ايمن سازي محل پرداخته و براي جلوگيري از هر گونه حادثه احتمالي ضمن قطع قفل باتري از نشت گازوئيل جلوگيري نمودند و با رسيدن جرثقيل خودرو تريلر  را به حالت اوليه برگرداننده و رفت وآمد خوروها را در جاده  به حالت عادي برگشت .

در اين حادثه 2 نفر از سرنشينان كاميون دچار آسيب ديدگي شدند كه عوامل اورژانس آنها را به مراكز درماني منتقل نمودند. 

آدرس کوتاه :