هیئت امناء محترم تکایا ،حسینیه ها،مساجد

هیئت امناء محترم تکایا ،حسینیه ها،مساجد


هیئت امناء محترم تکایا ،حسینیه ها،مساجد

هیئت امناء محترم تکایا ،حسینیه ها،مساجد

 
توصیه های ایمنی زیر را جهت پیشگیری از حوادث وآتش سوزی رعایت نمایند.

1-   از  مدارخارج کردن قطع کن بخاریهای نفتی ، گازوئیلی جدا خودداری نمایید.( در صورت قطع برق وقطع بودن دستگاه مذکور باعث پخش مایع قابل اشتعال وآتش سوزی وحتی انفجار می شود)

2-       از مفروش نمودن زیر واطراف بخاری ها جدا خودداری کنید.

3-بخاریها دارای حفاظ باشد .

4- بخاریهای مذکور به علت سوخت بالا ایجاد کننده مقدار زیادی دی اکسید ومونواکسید است حتما برای آن دود کش نصب کنید.

5- به مقدار کافی خاموش کننده پودرو گاز ودی اکسید کربن در محل موجود باشد.

6- سیم کشیها واتصالات الکتریکی بخاریها از میان لوله های حفاظ دار عبور داده شود.

7- به محض کوچکترین حریق یا حادثه بلا فاصله با شماره تلفن 125 تماس حاصل فرمایید.