هوشياري شهروندان و اقدام به موقع آتش نشانان حريق علمك كمتر از 3 دقيقه مهار شد

هوشياري شهروندان و اقدام به موقع آتش نشانان حريق علمك كمتر از 3 دقيقه مهار شد


هوشياري شهروندان و اقدام به موقع آتش نشانان حريق علمك كمتر از 3 دقيقه مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به مركز فوريتهاي 125 در ساعت 14:27 پنجشنبه بعد از ظهر بيست و دوم مرداد ماه  نودو چهار مبني بر مشاهده حریق علمك گاز واقع در خيلبان سيدگلسرخ ، انتهاي كوچه شهيد فلاح حسيني ، بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان همزمان با هماهنگي اتفاقات شركت گاز يك دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 6 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

زارعپور رئيس ايستگاه شماره 6 در مورد وقوع اين حادثه گفت : بر اثر برخورد ، خودرو به علمك گاز باعث نشت گاز و متعاقب آن ايجاد حريق مي شود كه با توجه به هوشياري اهالي محل شير علمك را  مسدود
مي كنند و با اقدام به موقع آتش نشانان، حريق مهار مي شود . سپس محل را به پرسنل محترم  اتفاقات شركت گاز تحويل و به ايستگاه خود مراجعت مي نمايند .

آدرس کوتاه :