هم اندیشی مدیر عامل با مديران فروش منطقه اي شركت روزنباور اتريش

هم اندیشی مدیر عامل با مديران فروش منطقه اي شركت روزنباور اتريش

تعامل و همكاري متقابل جهت استفاده از تجربيات كارشناسان اتريش در زمينه فعاليتهاي تخصصي آتش نشاني ، ضرورت اين جلسه هم انديشي را در اين عرصه فراهم  مي كند .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني يزد ، آقايان ماريو هوفر و مايكل فريمل مديران فروش شركت روزنباور اتريش در ديدار با آقاي مهندس ميرشمسي مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهرداري يزد به معرفي محصولات آن شركت از جمله تجهيزات  آتش نشاني ، تجهيزات حفاظت فردي و خودروهاي عملياتي پرداختند.

مدیر عامل سازمان هدف از تشكيل این جلسه هم انديشي ، همكاري در زمينه آموزش هاي تخصصي و بهره گيري از تجهيزات و تجربيات و تخصص هاي آتش نشاني اتريش نام برد .