هم اندیشی مدیر عامل با مديران فروش منطقه اي شركت روزنباور اتريش

هم اندیشی مدیر عامل با مديران فروش منطقه اي شركت روزنباور اتريش


هم اندیشی مدیر عامل با مديران فروش منطقه اي شركت روزنباور اتريش

تعامل و همكاري متقابل جهت استفاده از تجربيات كارشناسان اتريش در زمينه فعاليتهاي تخصصي آتش نشاني ، ضرورت اين جلسه هم انديشي را در اين عرصه فراهم  مي كند .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني يزد ، آقايان ماريو هوفر و مايكل فريمل مديران فروش شركت روزنباور اتريش در ديدار با آقاي مهندس ميرشمسي مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهرداري يزد به معرفي محصولات آن شركت از جمله تجهيزات  آتش نشاني ، تجهيزات حفاظت فردي و خودروهاي عملياتي پرداختند.

مدیر عامل سازمان هدف از تشكيل این جلسه هم انديشي ، همكاري در زمينه آموزش هاي تخصصي و بهره گيري از تجهيزات و تجربيات و تخصص هاي آتش نشاني اتريش نام برد .