هفتاد و یکمین همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت 7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی به میزبانی آتش نشانی یزد

هفتاد و یکمین همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت 7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی به میزبانی آتش نشانی یزد