هشدار سازمان آتش نشانی: مراقب افراد سود جو باشید

هشدار سازمان آتش نشانی: مراقب افراد سود جو باشید


هشدار سازمان آتش نشانی: مراقب افراد سود جو باشید

مدیرعامل سازمان آتش نشانی اعلام کرد اخیرا شکایات زیادی در مورد عملکرد برخی  شرکت ها واشخاص مجری فروش ،شارژوسرویس خاموش کننده های آتش نشانی مبنی بر عمل نکردن خاموش کننده ها در زمان اطفاء حریق واستفاده از پودر های نامرغوب وگرانفروشی  به این سازمان اعلام گردیده که مورد تایید سازمان نمی باشند.

 وی در ادامه افزود شارژ کپسول های آتش نشانی یک کار تخصصی است وشهروندان نباید به هیچ عنوان خاموش کننده های خودرابرای شارژبه افراد وشرکت های فاقد صلاحیت بدهند وهنگام مراجعه این گونه شرکت ها جهت شارژ خاموش کننده ها اصل صلاحیت فنی که از سازمان آتش نشانی اخذ نموده اند را رویت نموده ویا از سازمان آتش نشانی استعلام نمایند.

وی در این رابطه گفت تاکنون چند مورد حادثه ناگوار از این سهل انگاری ها سرچشمه گرفته وباعث خسارت مادی ومعنوی زیادی به شهروندان شده است

مهندس میرشمسی در پایان از شهروندان ،بازاریان ،کارخانجات وادارات خواست  در صورت مشاهده این گونه موارد سریعا مراتب را به شماره تلفن 36300669 در میان بگذارند. ضمنا همشهریان می توانند جهت خرید وشارژخاموش کننده های خود در صورت تمایل به  سازمان آتش نشانی واقع در بلوارصابر یزدی  مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :