هشتمین جلسه هم اندیشی رئیس سازمان با مسئولین ایستگاه ها

هشتمین جلسه هم اندیشی رئیس سازمان با مسئولین ایستگاه ها


هشتمین جلسه هم اندیشی رئیس سازمان با مسئولین ایستگاه ها

جلسه هم اندیشی با مسئولین ایستگاه ها با حضور 10 نفر از رئیس ایستگاه ها ، معاون عملیات، معاونت آموزش و پیشگیری و معاون هماهنگی و بازرس سازمان رأس ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه 10 آبان ماه در دفتر رئیس سازمان برگزار شد.

هشتمین جلسه هم اندیشی با مسئولین ایستگاه ها در سال جاری برگزار شد،ابتدا  آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی رئیس سازمان با بر شمردن اهداف و استراتژی های سازمان مبنی بر رعایت نظم و انظباط کاری در ایستگاه ها ،در خصوص دستورالعمل آیین نامه انظباطی که قبلاً به ایستگاه ها ارسال شده،پرسنل عملیاتی باید طبق مفاد آن دستورالعمل آماده بکار باشند تا بتوانیم خدمات خوب و بهتری به شهروندان محترم ارائه نمائیم.

در ادامه جلسه مقرر شد مسئولین ایستگاهها موارد ذیل را در دستور کار قرار دهند: بابت تحویل اموال فرسوده با هماهنگی مسئول انیار و اموال اقدام گردد،درخصوص آموزش بالابر ابتدا رؤسای ایستگاهها سپس برای نیروها در روزهای فرد اجرا شود،مراکز خطرآفرین بازدید و گزارش مربوطه به معاونت پیشگیری ارسال شود ، آموزش اتاق دود مجدداً برگزار شود و همچنین سایر مسائل داخلی با مسئولین ایستگاه ها به گفت و شنود و بحث و تبادل نظر پرداخت.

آدرس کوتاه :