هشتمین جلسه هم اندیشی رئیس سازمان با مسئولین ایستگاه ها

هشتمین جلسه هم اندیشی رئیس سازمان با مسئولین ایستگاه ها


هشتمین جلسه هم اندیشی رئیس سازمان با مسئولین ایستگاه ها

جلسه هم اندیشی با مسئولین ایستگاه ها با حضور 10 نفر از رئیس ایستگاه ها ، معاون عملیات ، معاونت آموزش و پیشگیری و معاون هماهنگی و بازرس سازمان رأس ساعت 8 صبح امروز یکشنبه 7 آبان ماه در دفتر رئیس سازمان برگزار شد.

هشتمین جلسه هم اندیشی با رئیس ایستگاه ها در سال جاری برگزار شد ابتدا  آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی رئیس سازمان با بر شمردن اهداف و استراتژی های سازمان مبنی بر رعایت نظم و انظباط کاری در ایستگاه ها،مقرر شد مقدمات مراسم آغاز احداث ایستگاه شماره 12 و نیز رونمایی از نردبان 56 متری در در دستور کار قرار گرفت و آموزشهای درون سازمانی طبق برنامه سین انجام شود ، تهیه چک لیست تست تجهیزات داخل خودروها و ایستگاه ها و ارسال چک لیست روزانه به دفتر رئیس ،جدی گرفتن آموزش و پیشگیری و بحث ایستگاه محوری برای ارتقاء سطح دانش پرسنل توسط مسئولین ایستگاه ها و نیز ارسال گزارش کمبود ایستگاه ها به رئیس سازمان جهت در اولویت قرار دادن خرید و همچنین سایر مسائل داخلی با مسئولین ایستگاه ها به گفت و شنود و بحث و تبادل نظر پرداخت.