نیروهاي جدید الاستخدام آتش نشانی یزد وارد عرصۀشغل آتش نشانی شدند

نیروهاي جدید الاستخدام آتش نشانی یزد وارد عرصۀشغل آتش نشانی شدند


نیروهاي جدید الاستخدام آتش نشانی یزد وارد عرصۀشغل آتش نشانی شدند

مراسم ویژه پایان دوره 26 نفر از کارآموزان ایمنی و آتش نشانی که اخیراً به استخدام آتش نشانی یزد در
آمده اند ، امروز دوشنبه 31خرداد ماه رأس ساعت 8 صبح در ساختمان مرکزي سازمان آتش نشانی یزد برگزار شد .به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد، مهدي حسینی معاون آموزش و پیشگیري سازمان گفت : کل کارآموزان حد نصاب امتیاز براي اخذ درجه سردوشی و ورود به عرصۀ عملیات آتش نشانی را کسب کرده اند و نشان آتش نشان دریافت نمودند .

سیدعباس میرشمسی مدیرعامل سازمان آتش نشانی یزد در این مراسم اظهار داشت : آموزش محور و اساس حرکت سازمان آتش نشانی است و به همین دلیل همواره در تلاش هستیم با ارائه آموزشی مناسب به نیروهاي عملیاتی ، افرادي توانمند را براي امداد و کمک رسانی در سخت ترین شرایط به شهروندان آموزش دهیم و توانایی کمی و کیفی و سطح کار عملیاتی آتش نشانان را بالاتر ببریم .

میرشمسی با اشاره به اینکه این دوره آموزشی با شرکت 26 نفر از کارآموزان جدیدالاستخدام براي مدت 88 ساعت آموزش تئوري و98 ساعت عملی به پایان رسید ، بیان نمود : کارآموزان در مدت 2 ماه از تاریخ 21/1/95لغایت 20/3/95  آموزش هاي گوناگونی را در  زمینه هاي تخصصی ایمنی و آتش نشانی فراگرفته اند ، ضمن آنکه با ارائه آموزش هاي عقیدتی و ایثار و از خود گذشتگی در راه نجات جان و مال شهروندان نیز سطح آگاهی هاي فرهنگی و اسلامی آنها ارتقاء پیدا کرده است .

مدیرعامل سازمان خاطر نشان کرد این نیروهاي جدیدالاستخدام دوره کارورزي خود را در سطح 8 ایستگاه آتش نشانی و یک ایستگاه امداد و نجات سازمان می گذرانند که در صورت موفقیت ، در پایان اولین دوره قرارداد کاری آنها به افتخار آتش نشان حرفه اي نائل می شوند  این مقام مسئول در پایان از تلاش هاي مسئولین این دورة آموزشی و نیز مربیان و تمام کارکنان مرکز آموزشی سازمان قدردانی کرد .

شایان ذکر است : در این مراسم که با حضور گروهی از مربیان آموزشی سازمان آتش نشانی برگزار شد ، کار آموزان مراسم نیایش و سوگند نامۀ خود را بجا آوردند .