نگهداري بنزين خانه ای را به آتش کشید.

نگهداري بنزين خانه ای را به آتش کشید.


نگهداري بنزين خانه ای را به آتش کشید.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني: طبق تماس به مركز فرماندهی سازمان در ساعت  4 سحرگاه مورخ 88/06/01مبني بر حريق گسترده در منزلي مسكوني واقع در بلوار مدرس ، شهرک بهاران آتش نشانان ايستگاه شماره 7(بلوار مدرس )و 2 (بلوار شهید دشتی ) به محل اعزام و با توجه به شدت حریق از چند نقطه به آتش حمله و آن را مهارنمودند.

حيدري در مورد این حادثه اظهار داشت :

 علت این حادثه بی احتیاطی و نگهداري بنزين در مجاورت آبگرمكن بوده که توصیه می گردد همشهريان عزیزاز نگه داري مواد قابل اشتعال در منزل بخصوص در آشپزخانه جدا خودداري نموده تا شاهد چنين حوادث ناگوار نباشيم

آدرس کوتاه :