نصب و راه اندازي لایه معابر و خیاباهای شهر حمیدیا بر روی سامانه SDI

نصب و راه اندازي لایه معابر و خیاباهای شهر حمیدیا بر روی سامانه SDI


نصب و راه اندازي لایه معابر و خیاباهای شهر حمیدیا بر روی سامانه SDI

مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد از نصب و راه اندازي

لایه معابر و خیاباهای شهر حمیدیا بر روی سامانه SDI خبر داد

      به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : باتوجه به نقش سیستمهای اطلاعاتی مکانی در جهت کاهش زمان رسیدن پرسنل عملیاتی به محل حادثه و همچنین تشخیص دقیق محل حادثه ، با همکاری سازمان فاواي شهرداري يزد و شهرداردی حمیدیا ، لایه معابر و خیابانهای شهر حمیدیا بر روی سامانهSDI  در مرکز ستاد  فرماندهی این سازمان نصب و آماده بهره برداری گردید .