نصب دستگاه خود پرداز در ساختمان مركزي آتش نشاني يزد

نصب دستگاه خود پرداز در ساختمان مركزي آتش نشاني يزد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهرداري يزد ، يک دستگاه خود پرداز بانک رفاه در ضلع غربی ایستگاه مركزي واقع در بلوار صابر یزدی نصب و راه اندازی گردید .

سیدعباس میرشمسی مدیر عامل سازمان هدف از تعامل و همكاري با بانك رفاه يزد در خصوص راه اندازي این دستگاه را ، رفاه حال پرسنل و جلوگیری از ترافیک شهری با توجه به محوطه باز جلوي آن دستگاه مي باشد عنوان نمود .

مديرعامل سازمان در ادامه افزود طبق تفاهم نامه ای که با بانک رفاه  مرکزی به امضاء رسیده است ، این دستگاه در این محل نصب و آماده بهره برداری براي پرسنل و عموم مردم می باشد .