نشت گاز منوكسيد كربن اعضاي خانواده اي را راهي بيمارستان نمود

نشت گاز منوكسيد كربن اعضاي خانواده اي را راهي بيمارستان نمود


نشت گاز منوكسيد كربن اعضاي خانواده اي را راهي بيمارستان نمود

 نصب نامناسب لوله پكيج باعث نشت گاز co در يك واحد مسكوني در  مجتمع  فرهنگ 1 گردید که با هوشياري پدر خانواده 5 نفر از اعضاي خانواده از مرگ حتمي نجات يافتند .

با اعلام  اين حادثه به مركز فرماندهي 125سازمان آتش نشاني يزد در ساعت 4:07 بامداد روز شنبه مورخ چهاردهم دي، پرسنل عملياتي از ايستگاه شماره 2 به محل اعزام  و ضمن ايمن سازي محل ( باز نمودن درب و پنجره ، بستن شير گاز و انتقال مصدومين به فضاي آزاد ) موفق شدند  اعضاي اين خانواده  كه شامل پدر ، مادر و 3 دختر، 2 ساله ، 7 ساله و 15 ساله  بود را از مرگ حتمي ناشي از نشت گاز نجات داده و جهت معاينات بيشتر تحويل پرسنل اورژانس حاضر در محل نمايند .