نشت گازمايع منجر به انفجار كارگاه طلا سازي و سوختگي پدر و پسر

نشت گازمايع منجر به انفجار كارگاه طلا سازي و سوختگي پدر و پسر


نشت گازمايع منجر به انفجار كارگاه طلا سازي و سوختگي پدر و پسر

به گزارش مركز ستاد فرماندهي سازمان ، در پي تماس شهروندي به سامانه 125 اين ستاد راس ساعت 11 مورخ دهم تيرماه مبني بر شنيدن صداي انفجار و متعاقب آن حريق در يك باب كارگاه طلا سازي ، بلافاصله تيم امداد و نجات از ايستگاه شماره يك به منطقه خرمشاد واقع در بلوار شهيد صدوقي اعزام  كه ابتداء ضمن  ايمن سازي محل  نسبت به اطفاء حريق اقدام نموده و پدر و پسركه دچار سوختگي شديد شده بودند را تحويل پرسنل اورژانس نمودند . 

محمد حسين انتظامي رئيس ايستگاه شماره يك در تشريح علت حادثه گفت : دركارگاه مذكور كه بصورت زيرزمين بوده 5 عدد كپسول گاز مايع 11 كيلوئي وجود داشته كه بر اثر نشت گاز و وجود عامل آتش زنه انفجار رخ داده است . وي همچنين به همشهريان توصيه نمود از نگه داري کپسول گازمايع در داخل محيط هاي سرپوشيده جداً خوداري نموده تا شاهد چنين حوادث دلخراشي نباشيم .  

آدرس کوتاه :