نشت آب منجر به مرگ پیر زن شد

نشت آب منجر به مرگ پیر زن شد


نشت آب منجر به مرگ پیر زن شد

مقارن ساعت 7:31 دقیقه روز بیست و ششم تیر ماه طی تماس به مرکز فوریتهای امداد و نجات مبنی بر وقوع آوار در منزل مسکونی قدیمی  و احتمال اینکه فرد یا افرادی در زیر آوار مدفون شده باشند ماموران امداد و نجات از ایستگاههای شماره 1،5و 6 به خیابان انقلاب اعزام شدند .

در بدو  ورود به محل با مشاهده اینکه نشت لوله آب و آبگرفتگی درزیر زمین  موجب تخریب  منزل شده آتش نشانان  ضمن ایمن سازی محل زن و شوهر جوان را سالم  به بیرون منزل  منتقل و پس از جستجو  موفق شدند جسد پیر زن 80 ساله که بر اثر آوار فوت نموده بود را به بیرون منتقل و  تحویل مقامات ذیربط نمایند  .