نجات يك كودك 12 ساله از چاه

نجات يك كودك 12 ساله از چاه


نجات يك كودك 12 ساله از چاه

نجات يك كودك 12 ساله از چاه

 

به گزارش روابط عمومي سازمان با درخواست امداد از یکی از همشهریان مبني برسقوط نوجوان 12 ساله اي در يك چاه قديمي، بلافاصله دو گروه امداد و نجات سازمان به صورت همزمان از دو ايستگاه به سوي محل شتافتند. چاه مذكور كه در زمين مخروبه اي واقع بود بدون حفاظ ايمنی، محلی براي بازي نوجوانان شده بود كه در يكي از اين بازيها نوجوان 12 ساله لغزيده وبه انتهاي چاه سقوط نموده بود، با حضور پرسنل امداد و نجات در زمان بسيار كوتاهي نوجوان مجروح را از چاه بیرون آورده و تحویل پرسنل اورژانس دادند.

رئيس ايستگاه عمليات كننده در اين حادثه با يادآوري اينكه در اطراف منطقه امامشهر هنوز هم تعدادي چاه  بلااستفاده وجود دارد كه بدون پوشاندن آنها و ايمن سازي رهاشده وهر از چندگاهي حوادث دلخراشي را ايجاد ميكند . اين نمونه چاهها در منطقه چرخاب، امام شهر و در حاشيه راه آهن به وفور يافت مي شود.

آدرس کوتاه :