نجات مقنی از عمق چاه

نجات مقنی از عمق چاه


نجات مقنی از عمق چاه

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد طبق تماس به سامانه 125 سازمان مورخ هیجدهم آبان ساعت17:06  مبنی بر سقوط کارگر مقنی در چاه 5 متری و مدفون شدن وی در زیر خاک  در روستای محمد آباد، بلافاصله گروه امداد و نجات از ایستگاه شماره 2 ، 6 و 9 به محل اعزام و ابتدا با ایمن سازی محل و با استفاده از تجهیزات امداد چاه فرد مذکور را سالم از عمق چاه به بیرون انتقال  و تحویل پرسنل اورژانس دادند .

محمد رعیتی سرپرست ایستگاه شماره 2 علت این حادثه را ریزش دهانه چاه ذکر کرد و توصیه نمود :کارفرمایان به  هنگام ساخت وساز و مرمت و حفاری .ضمن رعایت اصول ایمنی همراه با آموزش به کارگران وسایل وتجهیزات ایمنی را در اختیار آنها قرار دهند .