نجات معجزه آسای یک خانم درحریق آپارتمان

نجات معجزه آسای یک خانم درحریق آپارتمان


نجات معجزه آسای یک خانم درحریق آپارتمان

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق تماس از طریق تلفن همراه به سامانه 125 این سازمان روز شانزدهم تیر ساعت 13:03 مبنی بر وقوع حریق در طبقه چهارم  مجتمع مسکونی فرهنگ 1  و احتمال اینکه صاحبخانه در منزل می باشد بیدرنگ دو دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 2 و 9 به محل اعزام و با قطع جریان برق و گاز با استفاده از دستگاه تنفسی مدار بسته به داخل منزل رفته و پس از جستجو  خانمی  را که در داخل اطاق خواب به حالت بیهوش بود را به بیرون انتقال و تحویل پرسنل اورژانس حاضر در محل قرار داده و اقدام به مهار حریق نموده و از گسترش آتش  به دیگر واحدهای مسکونی مجاور جلوگیری نمودند .

شدت  حریق به حدی بود که اطاق خواب ، آشپزخانه و اطاق پذیرایی با کلیه لوازم آن  به طور کامل در آتش سوخت  و در جریان اطفاء حریق یکی از پرسنل خدوم سازمان که دچار گرمازدگی و سرگیجه شده بود جهت مداوا به بیمارستان انتقال داده شد .

محمد رضا رحیمی معاونت عملیات  سازمان علت این حریق را اتصالی برق و گرفتن  بار اضافی از یک پریز عنوان و به همشهریان عزیز  متذکر شد که برای هر وسیله برقی از یک پریز مجزا استفاده نمایند . 

آدرس کوتاه :