نجات معجزه آسای پیرزن 60ساله در حادثه انفجار گاز

نجات معجزه آسای پیرزن 60ساله در حادثه انفجار گاز


نجات معجزه آسای پیرزن 60ساله در حادثه انفجار گاز

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی ، بر اساس اطلاع به سامانه 125 روز دوشنبه مورخ هشتم اسفند ساعت 2:39 مبنی بر وقوع انفجاری  در منزل مسکونی واقع در بلوار آزادگان و احتمال اینکه فرد یا افرادی در زیر آوار مدفون شده باشند ، بلافاصله پس از مخابره این خبر به ایستگاههای  شماره 4 و8  گروه امدادو نجات در کمترین زمان خود را به محل رسانده و با ایمن سازی محل و هماهنگی با اتفاقات شرکت گاز،  برق و سازمان آب  پس از جستجو موفق شدند پیر زن 60 ساله را سالم ازداخل حمام به بیرون انتقال و جهت  درمان  اولیه تحویل پرسنل اورژانس گردید .

محمد رضا رحیمی مدیر عملیات در تشریع این حاثه اظهارداشت :یک روز پس از نقل مکان این پیر زن به منزل جدید در حالی که به دلایل نامعلومی گاز شهری در محیط منزل پخش شده بود و وی داخل حمام بود ، به محض باز نمودن شیر آب گرم و متعاقب آن روشن شدن شعله آبگرمکن دیواری ناگهان انفجار رخ داده و منجر به چنین حادثه ایی شد .