نجات معجزه آسای پیرزن 60ساله در حادثه انفجار گاز

نجات معجزه آسای پیرزن 60ساله در حادثه انفجار گاز

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی ، بر اساس اطلاع به سامانه 125 روز دوشنبه مورخ هشتم اسفند ساعت 2:39 مبنی بر وقوع انفجاری  در منزل مسکونی واقع در بلوار آزادگان و احتمال اینکه فرد یا افرادی در زیر آوار مدفون شده باشند ، بلافاصله پس از مخابره این خبر به ایستگاههای  شماره 4 و8  گروه امدادو نجات در کمترین زمان خود را به محل رسانده و با ایمن سازی محل و هماهنگی با اتفاقات شرکت گاز،  برق و سازمان آب  پس از جستجو موفق شدند پیر زن 60 ساله را سالم ازداخل حمام به بیرون انتقال و جهت  درمان  اولیه تحویل پرسنل اورژانس گردید .

محمد رضا رحیمی مدیر عملیات در تشریع این حاثه اظهارداشت :یک روز پس از نقل مکان این پیر زن به منزل جدید در حالی که به دلایل نامعلومی گاز شهری در محیط منزل پخش شده بود و وی داخل حمام بود ، به محض باز نمودن شیر آب گرم و متعاقب آن روشن شدن شعله آبگرمکن دیواری ناگهان انفجار رخ داده و منجر به چنین حادثه ایی شد .