نجات معجزه آسای نگهبان 67 ساله عمق چاه فاضلاب

نجات معجزه آسای نگهبان 67 ساله عمق چاه فاضلاب


نجات معجزه آسای نگهبان 67 ساله عمق چاه فاضلاب

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد طبق تماس خانمی  با حالتی مضطرب و پریشان به سامانه 125 سازمان  مبنی مفقود شدن شوهر وی  به مدت 14 ساعت ، و احتمال اینکه وی در درون چاهی در محل کار خود سقوط کرده باشد  بی درنگ پرسنل امداد و نجات از از ایستگاه شماره  6 ( لرد کیوان ) به محل اعزام و پس از جستجو مشخص گردید که نامبرده در درون چاه فاضلاب سقوط نموده و  ابتدا  با ایمن سازی محل و کشیدن نوار خطر در محدوده عملیات با استفاده از دستگاه بالابر  وی را سالم از عمق چاه 12 متری به بالا انتقال و تحویل پرسنل  اورژانس حاضر در محل قرار دادند  .

سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان در این خصوص این گونه  حوادث اظهار داشت  :

متاسفانه بعضی از صاحبان مشاغل برای حفر چاه فاضلاب در محل ، رعایت  هیچ گونه موارد ایمنی را رعایت نمی نمایند و جهت پوشش چاه از صفحات چوبی یا فلزی استفاده  می نمایند که این گونه پوششها غیر استاندارد می باشد .

شایان ذکر است که در داخل چاهای فاضلاب گاز سولفید هیدروژن و آمونیاک موجود می باشد که در غلظت های بسیار کم نیز کشنده می باشد که در حادثه فوق نجات مصدوم معجزه آسا بوده است