نجات معجزه آسای نگهبان 67 ساله عمق چاه فاضلاب

نجات معجزه آسای نگهبان 67 ساله عمق چاه فاضلاب

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد طبق تماس خانمی  با حالتی مضطرب و پریشان به سامانه 125 سازمان  مبنی مفقود شدن شوهر وی  به مدت 14 ساعت ، و احتمال اینکه وی در درون چاهی در محل کار خود سقوط کرده باشد  بی درنگ پرسنل امداد و نجات از از ایستگاه شماره  6 ( لرد کیوان ) به محل اعزام و پس از جستجو مشخص گردید که نامبرده در درون چاه فاضلاب سقوط نموده و  ابتدا  با ایمن سازی محل و کشیدن نوار خطر در محدوده عملیات با استفاده از دستگاه بالابر  وی را سالم از عمق چاه 12 متری به بالا انتقال و تحویل پرسنل  اورژانس حاضر در محل قرار دادند  .

سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان در این خصوص این گونه  حوادث اظهار داشت  :

متاسفانه بعضی از صاحبان مشاغل برای حفر چاه فاضلاب در محل ، رعایت  هیچ گونه موارد ایمنی را رعایت نمی نمایند و جهت پوشش چاه از صفحات چوبی یا فلزی استفاده  می نمایند که این گونه پوششها غیر استاندارد می باشد .

شایان ذکر است که در داخل چاهای فاضلاب گاز سولفید هیدروژن و آمونیاک موجود می باشد که در غلظت های بسیار کم نیز کشنده می باشد که در حادثه فوق نجات مصدوم معجزه آسا بوده است