نجات معجزه آسای جوان در پی حادثه ریزش کانال

نجات معجزه آسای جوان در پی حادثه ریزش کانال


نجات معجزه آسای جوان در پی حادثه ریزش کانال

با اعلام حادثه مدفون شدن جوانی در کانال حفر شده وسط آشپزخانه منزل مسکونی واقع در خیابان انقلاب کوچه طباطبائی ساعت 16:59  روز سه شنبه مورخ 93/3/20 نیروهای امداد ونجات ایستگاه شماره 6 به همراه معاونت عملیات سازمان و مسئول ايستگاه 6 به محل اعزام گردیدند امدادگران به دلیل نامشخص بودن مکان دقیق ، تنگ بودن کانال ، احتمال آوار مجدد و عمق بیش از 2 متر ماسه بادی با تلاش زیاد و به خطر انداختن جان خود و 20 دقیقه جستجو و خاک برداری سرانجام وی را از زیر تلی از خاک به بیرون منتقل نمودند و با توجه به اینکه جوان بیش از 30 دقیقه و بدون هوا زنده نجات یافت باعث حیرت همگان و شادی خانواده و فرزندان دوقلوی نجات يافته گردید .ضما بعد از معاینات اولیه توسط پرسنل محترم اورژانس وضعیت وی رضایت بخش و عادی ارزیابی گردید.

آدرس کوتاه :