نجات معجزه آساي 2 كارگر از عمق چاه

نجات معجزه آساي 2 كارگر از عمق چاه


نجات معجزه آساي 2 كارگر از عمق چاه

 

رخداد اين حادثه در روز هشتم بهمن ساعت 17:54 از طريق تلفن همراه به سامانه 125 سازمان آتش نشاني اطلاع رساني و 3 دستگاه خودرو عملياتي از ايستگاه شماره 7 و 6 به بلوار مدرس اعزام گرديد  .

محمد رضا رحيمي مدير عمليات گفت : در اين حادثه  2 كارگر 27 و 24 ساله در عمق 18 متري چاه اقدام به روشن نمودن آتش نموده كه در اثر تجمع گاز دچار مسموميت   شدند  .

وي ادامه داد امدادگران ضمن ايمن سازي محل با استفاده  از تجهيزات امداد و نجات و دستگاه تنفسي مدار بسته به داخل چاه رفته و اقدام به بيرون آوردن مجروحين  از عمق چاه نموده و جهت معاينات اوليه آنها را تحويل پرسنل اورژانس نمودند .