نجات معجزه آساي يك كارگر در زير آوار

نجات معجزه آساي يك كارگر در زير آوار


نجات معجزه آساي يك كارگر در زير آوار
       به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني شهرداري يزد  در پي تماس تلفني به ستاد فرماندهي سازمان مقارن ساعت 9:36 مورخ 1/2/89 مبني بر ريزش چاهي واقع در بلوار پاسداران و محبوس شدن كارگري درون اين چاه بلافاصله نيروهاي عملياتي امداد و نجات از ايستگاه شماره 6 به محل اعزام و با ايمن سازي محل و تلاش مضاعف امداد گران فرد محبوس شده در درون چاه در حال ريزش را نجات و تحويل نيروهاي اورژانس نمودند .
 
 سرمست  يزدي مديرعامل سازمان دراين خصوص اظهار داشت :
كارفرمايان درهنگام حفاري مي بايست ضمن رعايت اصول ايمني از وسايل و تجهيزات مورد نياز براي حفاري چاه اعم از كلاه ، دستكش ، طناب وكمربند نجات و همچنين قالب بندي مناسب را در حفاريها در اختيار كارگران قرار دهند .
اميدواريم با رعايت اين نكات شاهد اينچنين حوادثي در سطح شهر نباشيم .ح
آدرس کوتاه :