نجات معجزه آساي مقني از عمق چاه

نجات معجزه آساي مقني از عمق چاه


نجات معجزه آساي مقني از عمق چاه

مقني 22 ساله تبعه افغان كه در حال حفر چاه در حوالي ميدان نماز بود به علت ريزش در عمق 10 متري چاه سقوط نمود . رخداد اين حادثه در تاريخ بيست و ششم دي ساعت 15:26 به سامانه 125 اين سازمان اطلاع رساني و دو دستگاه خودروي امدادي از ايستگاه شماره 6 و 7 به محل اعزام و ضمن ايمن سازي محل با استفاده از تجهيزات امداد چاه موفق شدند مقني به نام جبار امام زاده اي را از عمق چاه و در حالي كه زير خاك مدفون شده بود را  به بيرون انتقال و جهت معاينات اوليه تحويل پرسنل اورژانس حاضر در محل نمايند . طبق آخرين گزارشات حال وي مطلوب مي باشد .

آدرس کوتاه :