نجات معجزه آساي كاركر 20 ساله از زير آوار

نجات معجزه آساي كاركر 20 ساله از زير آوار

طبق اطلاع به مركز فوريتهاي امداد و نجات در   روز بيست و هشتم بهمن ساعت 14:02 مبني بر وقوع حادثه آوار و  ريزش ساختمان 3 طبقه  قديمي واقع  در بلوار شهيد بهشتي و احتمال اينكه دو نفر از كارگران در زير آوار محبوس شده باشند ،  بيدرنگ دو دستگاه خودروي امداد و نجات از ايستگاه شماره 1 و 6 به محل اعزام و با توجه به حجم زياد آوار 3 خودروي امدادي ديگر  از ايستگاه شماره 1 ، 8 و 9 به محل حادثه اعزام و ضمن  كشيدن نوار خطر و قطع  جريان برق و گاز با ايمن سازي كامل محل و استفاده از دستگاه زنده ياب  و آوار برداري صحيح و اصولي  موفق شدند كارگر 20 ساله را سالم از زير آوار به بيرون منتقل و جهت معاينات اوليه تحويل پرسنل اورژانس نمايند.

    تجسس براي يافتن كارگر دوم ادامه يافت و با توجه به حجم زياد آوار، با بكارگيري بيل مكانيكي جهت  آوار برداري پس از 3 ساعت تلاش امدادگران اين سازمان ، نفر دوم از زير آوار به بيرون انتقال داده شد  متاسفانه پرسنل اور‍ژانس پس از معاينات اوليه مرگ وي را تائيد نمودند .