نجات مصدومین از داخل خودرو پژو پارس

نجات مصدومین از داخل خودرو پژو پارس


نجات مصدومین از داخل خودرو پژو پارس

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یز د ، طبق اطلاع از طریق تلفن همراه به سامانه 125 سازمان مورخ بیستم مهرماه مقارن ساعت 05:17 مبنی بر اینکه یک  دستگاه خودرو پژو پارس در بلوار فقیه خراسانی به علت سرعت زیاد به دیواره وسط بلوار برخورد نموده و مورد حریق واقع شده بی درنگ نیروهای سازمان از ایستگاه شماره 3 سازمان واقع در بلوار سرگرد سامعی در ظرف کمتر از 3 دقیقه به محل اعزام و ابتدا با ایمن سازی محل نسبت به اطفاء حریق اقدام نمودند. خوشبختانه تعداد 3 نفر از سرنشینان خودرو  که داری جراحت و سوختگی جزئی شده بودند قبل از سرایت حریق به کابین از خودرو به بیرون انتقال و تحویل پرسنل اورژانس شده بودند.

محمد رضا رحیمی سرپرست معاونت عملیات سازمان  به رانندگان توصیه نمود، ضمن رعایت سرعت مطمئنه با داشتن آرامش جسمی و  روحی کامل در جاده حرکت نمایند تا شاهد بروز  چنین حوادثی نباشیم.

 

 

 

آدرس کوتاه :