نجات مادر و 2 فرزند از میان شعله های آتش

نجات مادر و 2 فرزند از میان شعله های آتش


نجات مادر و 2 فرزند از میان شعله های آتش

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد ، طبق اطلاع به مرکز پیام سازمان روز سه شنبه  بیست و نهم فروردین ساعت 8:45 مبنی وقوع حریق در منزل مسکونی واقع در بلوار امام حسین ، بیدرنگ پرسنل عملیاتی با یک دستگاه خودرو  به محل اعزام و با ایمن سازی محل ضمن تخلیه دود داخل منزل با استتفاده از دستگاه تنفسی مدار بسته به داخل منزل رفته و مادر و دو فرزندش را در حالی که در میان دود و آتش محبوس شده بودند را به بیرون انتقال و اقدام به اطفاء حریق نمودند .

محمد میدانی رئیس ایستگاه شماره 8 علت این حریق را دریافت  بار اضافی از سیستم برق توسط  ماشین لباسشویی روشن ، در زیرزمین منزل  عنوان  و متذکر شد جهت روشن نمودن وسایل برقی برای هر وسیله از یک پریز مجزا استفاده نمایند .