نجات كارگر جوان از زير آوار

نجات كارگر جوان از زير آوار


نجات كارگر جوان از زير آوار

با اعلام حادثه آوار به ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني در ساعت10:12   روز جمعه مورخ 93/2/26 بلافاصله امدادگران از 4 ايستگاه به همراه معاونت عمليات سازمان به محل اعزام گرديدند.با توجه به حجم زياد آوار و امكان خفگي كارگر ابتدا با ايمن سازي و با باز كردن مسير ورود هوا از طريق آواربرداري و ايراد هيچ گونه جراحتي به مصدوم وي را نجات دادند.خوشبختانه با سرعت عمل و از خودگذشتگي امدادگران كارگر از مرگ حتمي نجات يافت.