نجات راننده کامیون از عمق چاه

نجات راننده کامیون از عمق چاه


نجات راننده کامیون از عمق چاه

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد طبق اطلاع به مرکز پیام سازمان مورخ یازدهم اسفند ساعت 13:08 مبنی بر سقوط راننده کامیون به عمق چاه 20 متری واقع در بلوار آزادگان بلافاصله پرسنل امداد و نجات از ایستگاه شماره 6 و8 به محل اعزام و با ایمن سازی محل با استفاده از تجهیزات امداد چاه موفق شدند وی را که از ناحیه دست و پا دچار جراحت شده بود را به بیرون انتقال و تحویل پرسنل اورژانس نمایند .

سید محمد رضا پورمسجدی سرپرست ایستگاه شماره 8 توصیه نمود که پس از حفر چاه  در معابر عمومی ضمن رعایت نکات ایمنی با طوقه چینی و حصار کشی ،محدوده  چاهها را مشخص و علامت گذاری نمایند تا از وقوع چنین حوادثی پیشگیری شود.