نجات دو كارگر در آوار كانال فاضلاب

نجات دو كارگر در آوار كانال فاضلاب


نجات دو كارگر در آوار كانال فاضلاب

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، طبق اطلاع تلفني به سامانه 125 سازمان ، روز دوشنبه مورخه  دوازدهم ارديبهشت راس ساعت 12:25 مبني بر ريزش كانال  و مدفون شدن دو كارگر زير خاك واقع در خيابان شهيد رجائي ، بي درنگ پرسنل عملياتي امداد و نجات از ايستگاه هاي 5 و 6 به محل اعزام و ابتدا با ايمن سازي محل و تلاش زياد دو كارگركه يكي از آنها زير خروارها خاك  مدفون شده بود را صحيح و سالم نجات دادند ، لازم به ذكر است كه در اين عمليات نحوه عملكرد پرسنل به اندازه اي سريع بود كه مورد تشويق حاضرين در محل قرار گرفته نهايتاً خستگي از تن آنها رها شده و بسيار خوشحال از اينكه توانسته اند كارگري را از مرگ حتمي نجات دهند به ايستگاههاي خود مراجعت و خود را براي  عملياتهاي بعدي آماده نمودند.

سيد محمد مير جليلي مدير عامل سازمان در اين خصوص اظهار داشت:

از كارفرمايان درخواست مي شود در موقع حفر ويا كار در چنين كانالهايي كه داراي عمق زياد مي باشد ، ضمن رعايت اصول ايمني از وسايل و تجهيزات اعم از كلاه و دستكش، همچنين قالب بنديهاي مناسب كه جلوگيري مي كند از ريزش كانال در اختيار كارگران خود قرار دهند تا انشالله  شاهد چنين حوادثي نباشيم.

آدرس کوتاه :