نجات دو خانم مسن در آتشسوزی منزل مسکونی

نجات دو خانم مسن در آتشسوزی منزل مسکونی


نجات دو خانم مسن در آتشسوزی منزل مسکونی

با اطلاع تلفني به مرکز پیام  سازمان آتش نشاني درساعت 14 مورخ 6/5/88 مبني بر حریق منزل مسکونی واقعدر مصلی ، آتش نشانان ایستگاه  شماره یک (بلوارطالقانی) و شش (لردکیوان ) به محل اعزام  و در بدو ورود با توجه به شدت زیاد حریق  با تلاش فراوان از چند جهت آتش را مهار نمودند.

حيدري مدير عامل سازمان اظهار داشت: بازدید و رفع نواقص احتمالی وسایل برقی موجود در منزل یا محل کار نقش بسزائی در کاهش این چنین حوادث را خواهد داشت که خوشبختانه در این آتش سوزی با سرعت عمل پرسنل سازمان دو خانم کهنسال از این حادثه جان سالم بدر بردند.