نجات جوان 22 ساله از درون چاه

نجات جوان 22 ساله از درون چاه


نجات جوان 22 ساله از درون چاه

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد با اطلاع به مرکز فوریتهای امدادی سازمان (125 )در ساعت 19:11 عصرچهارشنبه مورخ 29/05/1393 مبنی بر ریزش چاه در منطقه امامشهر ومدفون شدن کارگر افغانی ، بلافاصله پرسنل ایستگاههای شماره 6و8 سازمان در محل حاضرو باسرپرستی معاونت عملیات سازمان و با استفاده ازتجهیزات وامکانات امدادی نسبت به خاک برداری محل اقدام نموده وکارگر مقنی را  زنده به بیرون انتقال و جهت معاینات اولیه تحویل پرسنل اورژانس دادند              

محمد رضا رحیمی معاونت عملیات سازمان در خصوص حفر چاه از کارفرمایان وکارگران درخواست نمود جهت پيشگيري از حوادث چاه وريزش  بايد به موارد مهم زير توجه داشته باشند  .

حفرچاه يك كار فني و تخصصي است همشهريان محترم بايد توجه داشته باشند كه حفر چاهها  را به افراد مجرب و فني بسپارند .

 فاصله چاه از ديوارهاي جانبي و ديگر چاهها بايد حد اقل سه متر باشد .

   دورچيني دورچاه ها يكي از ضروريات مي باشد كه بايد با آجر و سيمان درعمق 150 سانتيمتر و در عرض 80 سانتيمتر بكار رود ودهانه چاه بيشتر از 50 سانتيمتر نباشد .