نجات جوان در بالاترین نقطه پارک کوهستان

نجات جوان در بالاترین نقطه پارک کوهستان


نجات جوان در بالاترین نقطه پارک کوهستان

با اعلام به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی در ساعت 12:37 روز یک شنبه مورخ 93/2/28 وگزارش حادثه اقدام به خودکشی ،بلافاصله امدادگران ایستگاه شماره 8 و 9 به همراه معاونت عملیات سازمان به محل اعزام گردیدند .نیروها ازچند نقطه به بالای کوهستان صعود و با صبر و تلاش بی وقفه که حدودیکساعت به طول کشید ، سرانجام وی را نجات و به منطقه امن انتقال دادند.