نجات جوان در بالاترین نقطه پارک کوهستان

نجات جوان در بالاترین نقطه پارک کوهستان

با اعلام به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی در ساعت 12:37 روز یک شنبه مورخ 93/2/28 وگزارش حادثه اقدام به خودکشی ،بلافاصله امدادگران ایستگاه شماره 8 و 9 به همراه معاونت عملیات سازمان به محل اعزام گردیدند .نیروها ازچند نقطه به بالای کوهستان صعود و با صبر و تلاش بی وقفه که حدودیکساعت به طول کشید ، سرانجام وی را نجات و به منطقه امن انتقال دادند.