مکان یابی شیر های اتش نشانی در حمیدیا شهر

مکان یابی شیر های اتش نشانی در حمیدیا شهر


مکان یابی شیر های اتش نشانی در حمیدیا شهر

با عنایت به اهمیت شیرهای آتش نشانی (هیدرانت) در افزایش ایمنی شهر و با پیگیری های بعمل آمده از طریق شهرداري حمیدیا ، سازمان آب و فاضلاب و سازمان آتش نشانی یزد ،  شش نقطه حساس و پرجمعیت در منطقه حمیدیا جهت نصب شیر آتش نشانی مکان یابی گردید .

سید عیاس میر شمسی سرپرست سازمان  با بيان اینکه وجود  شیر آتش نشانی در سطح شهر ضروری است افزود این شیرها  به عنوان یک منبع مطمئن آب نقش بسزایی در مهار حریق و کاهش خسارات دارد .