مهار 25 مورد حريق در شب چهارشنبه آخر سال

مهار 25 مورد حريق در شب چهارشنبه آخر سال

پرسنل سازمان آتش نشاني در شب چهارشنبه آخر سال  مورخ بيست و نهم اسفند از ساعت16 الي 24   طي 25  مورد عمليات ،  موفق شدند  با همكاري نيروي انتظامي 10 مورد حريق ضايعات ، 10 مورد حريق درخت و 5 مورد حريق لاستيك را  مهار و از گسترش آن جلوگيري نمايند .

خوشبختانه در اين شب آسيب جاني و مالي به همشهريان وارد نشد .

شايان ذكر است كه نیروهای اين سازمان با استقرار خودروهاي سبك و سنگين از ساعت 16 الي 24 در پارك غدير ، چهارراه محمود آباد ، پارك كوهستان ، ميدان جانباز ، ميدان فرهنگ ، بلوار بسيج و چهارراه
دولت آباد ايمني را جهت شهروندان برقرار نمودند
.