مهار شعله هاي آتش در دانشگاه

مهار شعله هاي آتش در دانشگاه


مهار شعله هاي آتش در دانشگاه

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني: طبق اطلاع به ستاد فرماندهي در ساعت 1:59مبني بر آتش سوزي قسمت سایت كامپيوتر دانشگاه،بلافاصله از ایستگاه 2 به محل اعزام و با تلاش آتش نشانان حریق مهار و از گسترش و سرايت آن به ساير قسمتها جلوگيري به عمل آمد در اين حريق خساراتي به سيستمهاي برودتي ، تعداي رايانه وارد گرديد .

علت حريق از سوي كارشناسان سازمان آتش نشاني در دست بررسي مي باشد.