مهار حریق سیلندر 11 کیلویی گاز مایع

مهار حریق سیلندر 11 کیلویی گاز مایع


مهار حریق سیلندر 11 کیلویی گاز مایع

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، با اطلاع به سامانه 125 در ساعت 13:31  روز یازدهم  مهر  در خصوص  حریق یک دستگاه سیلندر گاز مایع  11 کیلویی  در حیاط منزل مسکونی ، ستاد فرماندهی این سازمان  یک دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 8  به بلوار کارگر خیابان سجاد شمالی کوچه شماره 3  اعزام  نمود .

آتش نشانان در بدو ورود  با توجه به عمل نمودن سوپاپ سیلندر و ایجاد شعله در پشت سیلندر ، با بکار گیری روش قطع  ماده سوختنی و سرد نمودن ، سیلندر گاز را به بیرون منزل انتقال و با استفاده  از آب اقدام به سرد نمودن سیلندر و سپس  شیر گاز را بسته و حریق را مهار نمودند .

خوشبختانه در این حریق آسیب جانی  و مالی به افراد  ساکن در منزل وارد نگردید .