مهار حریق در کارگاه کارتن سازی

مهار حریق در کارگاه کارتن سازی


مهار حریق در کارگاه کارتن سازی

اعلام وقوع آتش سوزی  گسترده در کارکاه کارتن سازی به سامانه 125 ، آتش نشانان را  از 4 ایستگاه  به محل حاثه کشاند .

این حریق در تاریخ نهم  آذر ساعت 18:43 به مرکز فرماندهی اطلاع رسانی و بیدرنگ خودروهای  آتش نشانی از ایستگاهای  شماره 2- 9 - 5 و 7 به روستای ملاباشی  اعزام و ضمن ایمن سازی محل و شناسایی کانون حریق اقدام به مهارحریق و جلوگیری ازگسترش آن نمودند .

محمد رضا رحیمی  بازرس عملیات  که در محل  حضور داشت  در این  خصوص گفت :  با توجه به  حجم زیاد و سریع الاشتعال بودن  مواد مصرفی  در این کارگاه  ، کارفرمایان بايد  ضمن استفاده از روش های  صحيح انبارداری  با  نصب سیستم های  اعلام و اطفاء حریق از بروز  چنین حوادثی جلوگیری نمايند .

آدرس کوتاه :