مهار حریق در تعمیرگاه موتور سیکلت

مهار حریق در تعمیرگاه موتور سیکلت


مهار حریق در تعمیرگاه موتور سیکلت

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد طبق تماس به مرکز پیام سازمان ساعت 15:55 روز ششم بهمن مبنی بر حریق فروشگاه و تعمیر گاه موتورسیکلت ، بلافاصله زنگ حریق در ایستگاه شماره 8 و 4 نواخته و آتش نشانان در کمترین زمان خود را به بلوار آزادگان  رسانده و با قطع جریان برق با استفاده از ماده اطفایی پودر و آب اقدام به مهار حریق و جلوگیری از سرایت آن به دیگر واحدهای تجاری مجاور  نمودند در این حریق تعداد 30 دستگاه موتورسیکلت و مقداری لوازم و قطعات یدکی طعمه حریق شد .

پورمسجدی رئيس ایستگاه شماره 8 به مالکان این گونه واحد ها  توصیه نمود ضمن  رعایت اصول ایمنی واحد تجاری خود را مجهز به تجهیرات اعلام و اطفاء حریق نمایند .