مهار به موقع آتش سوزی در مغازه كيف فروشي

مهار به موقع آتش سوزی در مغازه كيف فروشي


مهار به موقع آتش سوزی در مغازه كيف فروشي

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق اطلاع به مركز 125 ، رأس ساعت 13  سه شنبه 9 آذر ماه مبني بر آتش سوزي در يك مغازه ي كيف فروشي واقع در خيابان امام روبروي مخابرات ، بلافاصله  نيروهاي عملياتي ايستگاه شماره 6 و 1 با دو دستگاه خودروي عملياتي از ایستگاه هاي مذكور به محل مورد نظر حركت  مي كنند.

سعيد ايران نژاد معاون هماهنگي و بازرس سازمان كه خود را به محل حريق رسانده و ناظر بر عملكرد آنها بود گفت :
 آتش نشانان در بدو ورود همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاه از چند رشته لوله آبدهی آغاز مي كنند و با شناسایی کانون حریق در كمترين زمان ممكن مبادرت به اطفاي حريق نموده و از سرايت آتش به ديگر قسمتهاجلوگيري كردند.

ايران نژاد با اشاره به اينكه خوشبختانه اين آتش سوزي به جزء خسارت مالي خسارت ديگري در بر نداشت افزود :
 آتش نشانان بعد از اجراي عمليات جداسازي و خنك كردن ، محل را به مقصد ايستگاه خود ترك نمودند.

آدرس کوتاه :