مهار به موقع آتش سوزی در مغازه كيف فروشي

مهار به موقع آتش سوزی در مغازه كيف فروشي

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق اطلاع به مركز 125 ، رأس ساعت 13  سه شنبه 9 آذر ماه مبني بر آتش سوزي در يك مغازه ي كيف فروشي واقع در خيابان امام روبروي مخابرات ، بلافاصله  نيروهاي عملياتي ايستگاه شماره 6 و 1 با دو دستگاه خودروي عملياتي از ایستگاه هاي مذكور به محل مورد نظر حركت  مي كنند.

سعيد ايران نژاد معاون هماهنگي و بازرس سازمان كه خود را به محل حريق رسانده و ناظر بر عملكرد آنها بود گفت :
 آتش نشانان در بدو ورود همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاه از چند رشته لوله آبدهی آغاز مي كنند و با شناسایی کانون حریق در كمترين زمان ممكن مبادرت به اطفاي حريق نموده و از سرايت آتش به ديگر قسمتهاجلوگيري كردند.

ايران نژاد با اشاره به اينكه خوشبختانه اين آتش سوزي به جزء خسارت مالي خسارت ديگري در بر نداشت افزود :
 آتش نشانان بعد از اجراي عمليات جداسازي و خنك كردن ، محل را به مقصد ايستگاه خود ترك نمودند.