مهار به موقع آتش سوزی در مغازه تزئينات خودرو

مهار به موقع آتش سوزی در مغازه تزئينات خودرو

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق اطلاع به مركز 125 ، رأس ساعت 8:33 ديروز صبح 25 اسفند ماه مبني بر آتش سوزي در يك باب مغازه ي تزئيناتي واقع در بلوار 52 متري امامشهر روبروي داروخانه دكتر مخيري، بلافاصله  نيروهاي عملياتي ايستگاه شماره 8 و متعاقب آن از ايستگاه هاي شماره 3 ،4 و 5 با چهار دستگاه خودروي عملياتي به محل مورد نظر حركت  مي كنند.

رضا زارع رئيس ايستگاه شماره 8 سازمان كه فرماندهي عمليات را بر عهده داشت گفت : آتش نشانان به محض رسيدن به محل با چنين صحنه اي مواجه شدند ، يك باب مغازه تزئيناتي با 2 دهنه مملو از تزئينات خودرو كه به صورت كند سوزي مورد حريق بود و هر لحظه احتمال سرايت به ديگر قسمتها و منزل متصل به آن مغازه وجود داشت.

وي افزود: آتش نشانان در يك عملياتي حساس خيلي سريع همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاه از چند رشته لوله آبدهی آغاز مي كنند و با شناسایی کانون حریق در كمترين زمان ممكن مبادرت به اطفاي حريق نموده و از سرايت آتش به ديگر قسمتهاجلوگيري كردند.

زارع با اشاره به اينكه خوشبختانه اين آتش سوزي به جزء خسارت مالي خسارت ديگري در بر نداشت بيان كرد: آتش نشانان بعد از اجراي عمليات جداسازي و خنك كردن ، محل را به مقصد ايستگاه هاي خود ترك نمودند.