مهار آتش سوزی سيلندر گاز پیک نیک در مجتمع مسکونی

مهار آتش سوزی سيلندر گاز پیک نیک در مجتمع مسکونی


مهار آتش سوزی سيلندر گاز پیک نیک در مجتمع مسکونی

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی  با تماس تلفني ساكنين  يكي از مجتمعهاي مسکونی واقع در شهرك رزمندگان به ستاد فرماندهي اين سازمان در ساعت 23:27 مورخ بیست و سوم آذر ماه، مبنی بر اینکه در طبقه دوم يكي از بلوكهاي آن مجتمع ، سيلندر گاز  پیک نیک 2 کیلوئی بر اثر عمل نمودن سوپاپ ، دچار حريق شده و شعله های آتش در حال سرایت به دیگر قسمتهای منزل می باشد ، بلافاصله پس از مخابره این خبر به ایستگاه شماره 9 واقع در میدان سید حسن نصرا... پرسنل عملیاتی در کمترین  زمان به محل اعزام واقدام به قطع جریان برق و گاز و مهار حریق  و متعاقب آن سرد کردن سيلندر و انتقال آن به بیرون ساختمان نمودند .

محمد رضا رحيمي معاون عمليات سازمان دلیل این گونه حریقها را استفاده از سیلندرهای غیر استاندارد با طول عمر بالا و شارژ نمودن  بیش از حد سیلندر وقرار گرفتن در مجاورت حرارت عنوان نمود و افزود همشهریان عزیز با انجام  سرویس و بازدید به موقع شیرآلات ،اورینگ و اتصالات  پیک نیک می توانند  از وقوع چنین حوادثی جلوگیری نمایند .

آدرس کوتاه :