مهارحيوان فراري كه باعث رعب و وحشت شهروندان شده بود

مهارحيوان فراري كه باعث رعب و وحشت شهروندان شده بود


مهارحيوان فراري كه باعث رعب و وحشت شهروندان شده بود
          به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد در پي تماس پليس 110 با ستاد فرماندهي آتش نشاني درساعت 2:39 بامداد پنج شنبه مورخ 11/6/89 مبني بر فرار يك نفر شتر دربلوار شهيد بهشتي جنب بنياد شهيد كه باعث وحشت مردم آن منطقه شده بود بلافاصله نيروهاي عملياتي و همچنين گروه امداد و نجات سازمان با دو خودروي عملياتي از دو ايستگاه به محل اعزام و توسط پرسنل سازمان ، حيوان مذكور گرفته و به ايستگاه انتقال يافت .
ميرجليلي سرپرست سازمان آتش نشاني از همشهريان گرامي درخواست كرد درصورت بروز هرگونه حريق يا حادثه با حفظ خونسردي دراسرع وقت با شماره تلفن 125 ستاد فرماندهي آتش نشاني تماس گرفته و مراتب را با ذكر نوع حادثه و نشاني اطلاع دهند .
ضمناً شماره تلفن 3-6258111 سازمان آتش نشاني بصورت شبانه روز جهت مشاوره درخدمت شهروندان گرامي ميباشد .ح