مهارآتش سوزي گسترده در فروشگاه سينگ گاز يراق و انبار MDF

مهارآتش سوزي گسترده در فروشگاه سينگ گاز يراق و انبار MDF


مهارآتش سوزي گسترده در فروشگاه سينگ گاز يراق و انبار MDF

عقربه ها ساعت 31 دقيقه بعد از نيمه شب اولين روز از 25 اسفند مـاه را نشان می داد که حریق در فروشگاه سينگ وگاز و يراق و انبار MDF بـه مرکـز فوریتهاي  125آتش نشانی یزد اطلاع رسانی شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد ، ستاد فرماندهی بعد از دریافت این رخ داد ، بلافاصـله دو دسـتگاه خودروي اطفاي حریـق از ایسـتگاه هاي شـماره  9 و 2 و متعاقـب آن بـه دلیـل گستردگی حریق 9 دستگاه خودروي اطفاي حریق و 2 دستگاه تانكر آبرسان و 1 دستگاه شارژر دستگاه تنفسي از سایر ایستگاه هاي سازمان بـه عنوان نیروهاي کمکی به محل حادثه واقع در حد فاصل ميدان شهداي محراب و ميدان ابوذر نرسيده به پل قطار اعزام نمود .

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که از ابتـدا در محـل حادثـه حضور داشت گفت : آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه با صحنه اي مواجـه شدند که شعله هاي آتش تمام فروشگاه و انبار MDF متصل به آن فروشگاه به مساحت 800 متر مربع فرا گرفته بود و دود غليظي از آن متصاعد مي شد که در این هنگام مدیرعامل سازمان نیز به محل حادثه رسید .

آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی مدیرعامل سازمان کـه از ابتدا در محـل حادثـه حضـور داشت بيان كرد: آتش نشانان بی درنگ همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی محل، عمليات خاموش کردن شعله های آتش را با بکارگیری چند رشته لوله آبدهی پر فشار ، محاصره کرده و تحت کنترل خود درآوردند و در نهایت توانستند این آتش سوزی را ساعت 5:30 بامداد ، پس از 5 ساعت تلاشي بي وقفه مهار و بعد از اجراي عمليات جداسازي و خنك كردن به ايستگاه هاي خود مراجعت نمودند.

سعيد ايران نژاد كه به عنوان رئيس ايستگاه 5 و بازرس سازمان ناظر بر عملكرد نيروهاي عملياتي بود اظهار داشت : خوشبختانه این حادثه مصدومی در بر نداشت و تنها خسارت مالی بر جای گذاشت و آتش نشانان از چندین جهت به سوی شعله های آتش حمله ور شدند و توانستند با همکاری هم آتش سوزی گسترده و نفسگیر را با وجود حجم زیادي از پالتهاي MDF و ساير لوازم  مهار و خاموش کنند و از سرایت آتش به مغازه هاي همجوار جلوگیری كنند.

آدرس کوتاه :