من محمد (ص) را دوست دارم

من محمد (ص) را دوست دارم


پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرمایند: کسی که در نوشته‌ای صلوات بر من را بنویسد ، تا زمانی که نام من در آن نوشته باشد فرشتگان برای او استغفار می‌کنند .

در پاسخ به اهانت نشریه فرانسوی به پیامبر رحمت محمد صلى الله عليه وآله وسلم

آدرس کوتاه :